dcsv.me 🟢 5516 Online
𝚂𝙰𝙷𝙼𝙰𝚁𝙰𝙽 #SOON Avatar
12
98
98
Member
12
Online
1
Sound
0
Boost

𝚂𝙰𝙷𝙼𝙰𝚁𝙰𝙽 #SOON

4 Vote
1036 #Other
avatar 7
AlexNavada @alexnavada

Community And Nswf
Chat-nsfw-giveaway-surveys and more
Special content for boosters
active channels
-
Topluluk ve Nswf
Chat-nsfw-çekiliş-anketler ve daha fazlası
Boosterlar için özel içerik
aktif kanallar

The purpose of our server is to unite the community and nsfw. You can join the server to help us achieve this goal.
-
Sunucumuzun amacı topluluğu ve nsfw'yi birleştirmektir. Bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olmak için sunucuya katılabilirsiniz.

It is a nice server where Community and NSFW contents are combined and are very compatible.

Kullanıcı Adı
Bu Ay
Toplam Oy
En Son
1
https://cdn.discordapp.com/avatars/938421648799961098/42a5d09260fa0d7343a2ec378473811b.webp?size=128
alexnavada
4
69
15 days ago
2
https://cdn.discordapp.com/avatars/1125136122620678248/273f110702a5b93b91e2ebf90ff62bed.webp?size=128
sn00wo
0
1
26 days ago

➽ 1: Din, Dil, Irk, Yaş gibi kişinin kendi tercihi olmayan değerlerle yargılamak, küçük görmek yasaktır.
➽ 2: Milli, Dini, Irkı değerlerle dalga geçen profil fotoğrafları veya isimler koymak yasaktır.
➽ 3: Kanalları amacı dışı kullanmak yasaktır.
➽ 4: Şakasına bile olsa ırkçı söylem yasaktır.
➽ 5: Her türlü sesli yazılı dm aracılığıyla yapılan reklamlar yasaktır.
➽ 6: cp (child p) yasaktır.
➽ 7: gore (kanlı içerik) yasaktır.
➽ 8: aşırı toxiclik yasaktır.
➽ 9: spam yasaktır.
➽ 9: hertürlü reklam yasaktır
-
➽ 1: It is forbidden to judge or belittle values ​​that are not a person's own choice, such as Religion, Language, Race, Age.
➽ 2: Sharing profile photos or names that make fun of national, religious or racial values ​​is prohibited.
➽ 3: Using channels for external purposes is prohibited.
➽ 4: Racist racism is prohibited even if it is a joke.
➽ 5: Advertisements made through any kind of voice-text DM are prohibited.
➽ 6: CP (child p) is prohibited.
➽ 7: gore (bloody content) is prohibited.
➽ 8: Extreme toxicity is prohibited.
➽ 9: spam is prohibited.
➽ 9: Advertising of any kind is prohibited

G O R A
GÜNÜN SUNUCUSU